21 Mart 2011 Pazartesi

ORA-39125: Worker unexpected fatal error in KUPW$WORKER.UNLOAD_METADATA


Bir proje için database’ lerin birinden no rows backup almam gerekiyordu.
expdp “‘/ as sysdba’” DIRECTORY=expdp DUMPFILE= metadata_15032011.dmp LOGFILE=metadata_15032011.log CONTENT=METADATA_ONLY FULL=Y
Yukarıdaki script ile almaya çalıştığımda ;
Processing object type SCHEMA_EXPORT/VIEW/GRANT/OBJECT_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PACKAGE/PACKAGE_BODY
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TYPE/TYPE_BODY
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TRIGGER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/JOB
ORA-39125: Worker unexpected fatal error in KUPW$WORKER.UNLOAD_METADATA while calling DBMS_METADATA.FETCH_XML_CLOB [JOB]
ORA-04030: out of process memory when trying to allocate 281280 bytes (callheap,temporary memory)

----- PL/SQL Call Stack -----
  object      line  object
  handle    number  name
7000003852a3c60     13615  package body SYS.KUPW$WORKER
7000003852a3c60      5898  package body SYS.KUPW$WORKER
7000003852a3c60      2090  package body SYS.KUPW$WORKER
7000003852a3c60      6417  package body SYS.KUPW$WORKER
7000003852a3c60      1264  package body SYS.KUPW$WORKER
70000037dd83788         2  anonymous block

Job "SYS"."DWDATA_METADATA_EXPORT" stopped due to fatal error at 12:59


ORA-39125: Worker unexpected fatal error in KUPW$WORKER.UNLOAD_METADATA while calling DBMS_METADATA.FETCH_XML_CLOB [JOB]
ORA-04030: out of process memory when trying to allocate 281280 bytes (callheap,temporary memory)

Hatası aldım. Hatanın içeriğinde zaten JOB’ lar ile ilgili bir problem olduğunu gösteriyor. Sorun yaratan jobları bulmak için ;  

------------------------  problemli nesneyi bulmak için

connect / as sysdba

select object_id, owner, object_name, object_type 
from   all_objects
where  object_id not in (select distinct obj# from source$) and
       object_type = 'JOB'
order  by owner;


OBJECT_ID OWNER                          OBJECT_NAME
---------- ------------------------------ ------------------------------
   1448959 KAMIL                          ADV_SHRINK_1567422
   1448962 KAMIL                          SQLSCRIPT_7073194
   1448961 KAMIL                          ADV_MIZANIDX_seg_adv
   1047787 ORACLE_OCM            MGMT_STATS_CONFIG_JOB
   1047786 ORACLE_OCM            MGMT_CONFIG_JOB

5 rows selected.

Problem çıkaran jobları buldum. Sonrasında artık kullanılmayacak olan joblar olduğundan hepsini drop etmeye karar verdim. (ki metalinkde de hatanın çözüm yolu olarak önce drop edip no rows backupı başarılı olarak alıp, ihtiyaç var ise tekrar create etmek şeklinde ifade edilmiş, yani gerekiyorsa ddl’ ini alıp sonrasında tekrar create edebilirsiniz)

Drop scripti için aşağıdaki sql’ i kullanabilirsiniz;  

select 'execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB('||owner||'.'||object_name|| ');' drop_komut
from   all_objects
where  object_id not in (select distinct obj# from source$) and
object_type = 'JOB'
order  by owner;

DROP_KOMUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(KAMIL.ADV_SHRINK_1567422);
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(KAMIL.ADV_MIZANIDX_seg_adv);
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(KAMIL.SQLSCRIPT_7073194);
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(ORACLE_OCM.MGMT_STATS_CONFIG_JOB);
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(ORACLE_OCM.MGMT_CONFIG_JOB);

5 rows selected.

Hazırladığımız drop komutlarını çalıştıralım ;

execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(KAMIL.ADV_SHRINK_1567422);
Job Dropped
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(KAMIL.ADV_MIZANIDX_seg_adv);
Job Dropped
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(KAMIL.SQLSCRIPT_7073194);
Job Dropped
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(ORACLE_OCM.MGMT_STATS_CONFIG_JOB);
Job Dropped
execute DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB(ORACLE_OCM.MGMT_CONFIG_JOB);
Job Dropped

 Tekrar kontrol edelim;

select object_id, owner, object_name, object_type
from   all_objects
where  object_id not in (select distinct obj# from source$) and
object_type = 'JOB'
order  by owner;
0 rows selected.

Artık backupımızı alabiliriz.
 Kamil TÜRKYILMAZ 

Hiç yorum yok: