4 Mayıs 2011 Çarşamba

Maximum Datafile Size Nasıl Hesaplanır


Database’ de eklemiş olduğunuz datafile’ lerin aslında bir max size’ ı var. Yani isteseniz de belli bir değerin üstünde bir datafile create edemezsiniz. Bu maximum değer kullandığınız db_block_size parametresi ile doğru orantılıdır.
Örneğin db_block_size’ ınız 8 kb ise oluşturabileceğiniz maximum datafile size limitiniz
= ((4096*1024)-1))*8196 = 34376507388 bytes = 33570807,99 kb = 32783,99 mb ‘ dır.
Kendi ortamlarınız için aşağıdaki formülü kullanarak datafile’ leriniz alabileceği maximum size’ ı hesaplayabilirsiniz.
Hesaplanışı  = ((4096*1024)-1)) *db_block_size
Data detaylı bilgi için;
What is the Maximum Datafile Size Limit In an Oracle Database? [ID 804733.1]
dökümanını okuyabilirsiniz.

--

Maximum datafile size for a SmallFile Tablespace based on 10gR2 documentation would be:

Block Size    Maximum Datafile File Size
-----------     ---------------------------
2k                4194303 * 2k     = 8 GB
4k                4194303 * 4k     = 16 GB
8k                4194303 * 8k     = 32 GB
16k              4194303 * 16k   = 64 GB
32k              4194303 * 32k   = 128 GB

Maximum datafile size for a BigFile Tablespace based on 10gR2 documentation would be:

Block Size    Maximum Datafile File Size
-----------     ---------------------------
2k                 4294967295 * 2k     = 8 TB
4k                 4294967295 * 4k     = 16 TB
8k                 4294967295 * 8k     = 32 TB
16k               4294967295 * 16k   = 64 TB
32k               4294967295 * 32k   = 128 TB

804733.1




Kamil TÜRKYILMAZ

Hiç yorum yok: