20 Mayıs 2011 Cuma

ORA-12519:TNS:no appropriate service handler found


Merhaba,

Herhangi bir tool ile database’ e connect olmaya çalışırken tns-12518 gibi bir hata ile karşılaşırsanız bunun iki nedeni olabilir;

Birincisi, database’e yeni start komutu verilmiş veya shutdown komutu ile down olma sürecinde iken bağlanmaya çalışırsanız,

İkincisi database’ de initial parametresi olarak tanımlı olan processes değerine ulaşılmış ve siz üzerine yeni bir connection sağlamaya çalışır iseniz bu şekilde bir hata ile karşılaşırsınız.

Bu hatayı aldığınızda listener loglarına bakacak olursanız hatayı şu şekilde görebilirsiniz;

15-MAY-2011 09:00:00 * (CONNECT_DATA=(SID=test01)(CID=(PROGRAM=c:\oracle\product\11.2.0\bin\sqlplus.exe)(HOST=CLBINFAPP02)(USER=TEST))) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST =turkyilmaz)(PORT=4487)) * establish * test01 * 12519
TNS-12519: TNS:no appropriate service handler found
15-MAY-2011 09:00:15 * (CONNECT_DATA=(SID=test01)(CID=(PROGRAM= c:\oracle\product\11.2.0\bin\emagent.exe)(HOST=turkyilmaz)(USER=SYSTEM))) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=turkyilmaz)(PORT=50057)) * establish * test01 * 12519
TNS-12519: TNS:no appropriate service handler found

Bu hatanın procesess parametresinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını aşağıdaki  sorgu ile test edebilirsiniz ;

SQL> select * from v$resource_limit where resource_name='processes';
RESOURCE_NAME          CURRENT_UTILIZATION                              MAX_UTILIZATION INITIAL_AL  LIMIT_VALU
processes                                                                          177                                        200                200         200

Yukarıda bizim örneğimizdeki durum şu şekilde process parametremiz 200 olarak set edilmiş durumda,  şu anda 177 procesess var ve max proceses limitine ulaşıldığını görüyoruz.

Son olarak eğer bir startup veya shutdown sürecine denk gelmediyseniz, çözüm olarak procesess limit değerini artırabiliriz. Tabi artırmak istiyorsanız, özellikle database’ de belirlediğiniz procesess değerinin üzerine çıkılmasını istemiyor iseniz, hata alan kullanıcıların beklemekden başka bir seçenekleri yok J

Processes değeri artırmak için ;

alter system set processes=150 scope=spfile;

komutunu kullanabilirsiniz. Bu parametre dinamik bir parametre olmadığından dolayı, yeni değerin etkin olabilmesi için database’ in restart edilmesi gerekecektir. Kamil TÜRKYILMAZ 

Hiç yorum yok: