10 Kasım 2010 Çarşamba

Database’ ler Arası Link Kurulumu (Dblink)


Bir oracle database’ den farklı bir oracle database’ ne gitmek istediğiniz de bu iki farklı sistemin birbiriyle konuşabilmesi için araya kurulan köprüye dblink denir. Dblinlin nasıl kurulacağını bir örnekle açıklamaya açıklayalım ;

Örneğimiz için iki tane database’ imiz olsun, PROD ve TEST adında ve Prod ortamından  Test ortamına test_link adı ile bir link create etmeye çalışalım.

Kaynak Sunucu : PROD
Hedef Sunucu : TEST

Prod ortamdan Test database’ ine hangi user ile gidileceğine karar veriyoruz.  
(test ortamında varsayılan user = deneme passw = deneme100  olsun. ) Buradaki user ve passw bilgilerini create database link scriptinde kullanacağız.

İkinci olarak yapmamız gereken Test ortamının tns bilgilerinin Prod ortamının olduğu sunucuda olduğunu teyit etmek, yok ise ekliyoruz.

Ve son olarak linki create ediyoruz ;

create public database link test_link
connect to deneme
identified by deneme100
using test

Create ettiğimiz bu linki drop etmek için ;

DROP DATABASE LINK testlink

Komutunu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Database üzerinde hangi linklerin olduğunu görmek için ise ;

select * from all_db_links ;

komutundan faydalanabiliriz. Link create etme işlemi ile ilgili önemli olan bir nokta, create edilecek olan linkin public’ mi yoksa private’ mı olacağına karar vermektir. Aralarındaki tek fark public create edilen bir link tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Private linkleri ise sadece create eden user kullanabilir. Komutları arasındaki tek fark ise public ibaresidir ;

create public database  link  …..                           (public link create)

create database  link  …..                                      (private link create)


Kamil TÜRKYILMAZ

Hiç yorum yok: