26 Kasım 2010 Cuma

ORA-01552: cannot use system rollback segment for non-system tablespace USERS


Bugün test ortamlarımızdan birinde ora-01552 hatası almaya başladık. Hata undo tablespace’ i altında oracle tarafından manage edilen rollback segmentlerini işaret ediyordu.

Öncelikle hali hazırda mevcut olan rollback segmentlerin durumun kontrol ettiğimde ;

select segment_name, status from dba_rollback_segs;

SEGMENT_NAME    STATUS
SYSTEM    ONLINE
_SYSSMU1$    OFFLINE
_SYSSMU2$    OFFLINE
_SYSSMU3$    OFFLINE
_SYSSMU4$    OFFLINE
_SYSSMU5$    OFFLINE
_SYSSMU6$    OFFLINE
_SYSSMU7$    OFFLINE
_SYSSMU8$    OFFLINE
_SYSSMU9$    OFFLINE
_SYSSMU10$    OFFLINE

Çıkan sonuçdan da görüleceği üzere tüm rollback segmentlerin durumu offline’ dı. Burada aslında öncelikli olarak aşağıdaki scriptle offline olan rollback segmentlerinin online’ a alınması denebilir. Ancak zaman zaman burada başka bir takım hatalar alınabiliyor.

alter rollback segment _SYSSMU1$  online ;

Bu yöntem işe yararsa problem yok, kullanabilirsiniz.  Undo tablepace’ i ile ilgili olarak 2 önemli initial parametresi bulunmaktadır ;

(sql satırından çalıştıracaksanız)
SQL> Show wparameter undo  ;                

(toad veya benzeri third party bir tool üzerinden çalıştıracaksanız) 
select num, name, value  from v$parameter where name like 'undo%' ;           

NUM   NAME                                     VALUE
710     undo_management               AUTO
711     undo_tablespace                  UNDOTBS1
724     undo_retention                      900

9i ve öncesinde rollback segmentlerini dba’ ler manuel olarak manage ederken, 10g ile birlikte artık oracle undo tablespace’ inin içerisinde otomatik olarak bunları manage etmektedir.  Undo ile ilgili parametrelere baktığımızda undo_management’ ı AUTO, undo_tablespace’ i UNDOTBS1 olarak mutlaka görmeliyiz. (Burada undo_tablespace parametresi default olarak belirlenmiş olan undo tablespace’ inin adını ifade etmektedir. Dolayısıyla her sistemde farklı olabilir). Bu iki parametrenin değerini  belirttiğim şekilde göremiyorsak o zaman bu tarz hatalar alabiliriz demektir.  Örneğin ; Bizim örneğimizde olduğu gibi rollback segmentsler offline ise sistem crash olmaz, çalışmaya devam eder ancak ne zamanki undo tablespace’ ini kullanacak bir transaction çalışır o zaman hata almaya başlarız.

Nasıl düzelteceğimize gelince ;

Undo parametreleri istenildiği gibi değilse onları set ediyoruz ;

alter system set undo_management = 'AUTO' scope=spfile ;

ALTER SYSTEM SET Undo_Tablespace=UNDOTBS1 scope=spfile ;

Database' i kapatıp açıyoruz. 
(bu değişiklikleri initSID.ora dosyasından değiştirip, create spfile from pfile ile yeni bir spfile oluşturup, database’ i  restart edersekde aynı işlemi yapmış oluruz) 

Hatanın oluşma durumuna göre farklı durumlarla karşılabilirsiniz, kimi durumlarda Undo tablespace’ ini drop – create etmek de gerekebilir.


Kamil TÜRKYILMAZ 

Hiç yorum yok: